Menu
Menu

Kontakt

Karolina Grzywnowicz
grun@wrocenter.pl

Centrum Sztuki WRO
ul. Widok 7
50-052 Wrocław

+48 71 343 32 40
www.wrocenter.pl

dołącz!

Czy wiesz co pamiętają wrocławskie drzewa? Czy masz swoje ulubione drzewo w mieście? Czy znasz interesującą historię związaną z jakimś drzewem?

Podziel się z nami opowieścią!
załącz obrazek (jpg/png)
wyślij

regulamin ustanawiania
osobistych pomników przyrody

§1

Za osobisty pomnik przyrody mogą być uznane pojedyncze twory przyrody żywej lub ich skupiska o szczególnej wartości emocjonalnej, będące świadkami ważnych wydarzeń w życiu jednostek bądź zbiorowości.

§2

Nadanie statusu osobistego pomnika przyrody następuje w przypadku drzewa o ciekawej historii lub mającego wartość pamiątkową. W przypadku lasu, zagajnika lub alei ochronie podlegają wszystkie drzewa, bez względu na to, czy wspomnienie dotyczy kilku egzemplarzy czy całości – obiekty te traktuje się jako emocjonalną całość kompozycyjną. Ochroną w formie osobistych pomników przyrody obejmuje się również szczególne egzemplarze krzewów (np. leszczyny, derenia, szakłaka, kłokoczki południowej i innych), stanowiska rzadkich roślin zielnych oraz okazy szczególnie wzruszającego kwitnącego bluszczu.

§3

Ustanowienie osobistego pomnika przyrody następuje na wniosek składającego za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej grun.wrocenter.pl. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Komisja ds. Przyznawania Statutu Osobistych Pomników Przyrody – reprezentowana przez inicjatorkę akcji, artystkę Karolinę Grzywnowicz – nadaje status indywidualnego bądź zbiorowego osobistego pomnika przyrody. Obiekt zostaje wpisany do rejestru znajdującego się na wyżej wspomnianej stronie internetowej.

§4

Działanie ma na celu wyłącznie pielęgnację wspomnień.

§5

Zgłoszenia osobistego pomnika przyrody może dokonać każdy. Zgłoszenie powinno zawierać opisane wspomnienie bądź anegdotę oraz informacje umożliwiające identyfikację obiektu: podmiot ochrony (czy jest to drzewo, krzew czy inny obiekt); gatunek; ewentualne wskazówki dotyczące lokalizacji obiektu (ulica, numer domu, nazwa parku). Do zgłoszenia można dołączyć zdjęcie, rysunek, szkic sytuacyjny, mapę terenu z zaznaczonym obiektem bądź inny materiał wizualny.

§6

Śmierć drzewa uznanego za osobisty pomnik przyrody, nie jest jednoznaczne ze zniesieniem jego ochrony. Drzewa stanowiące osobiste pomniki przyrody podlegają ochronie także po śmierci, aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu lub śmierci wszystkich osób pamiętających związaną z nim historię, a dalej: do wygaśnięcia bazy osobistych pomników przyrody.

§7

Komisja ds. Przyznawania Statutu Osobistych Pomników Przyrody może znieść osobisty pomnik przyrody w przypadku specjalnej prośby składającego, utraty jego wartości lub gdy jego zniesienie jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.